คู่มือการใช้งาน Google Apps

วิธีการสมัครเพื่อขอใช้บริการ Google Apps

เข้าไปที่ https://www.google.com/a/

  1. คลิกเลือกประเภทของ Applications


  2. คลิกที่ปุ่ม "เริ่มต้น"


  3. คลิกปุ่ม "ลงชื่อสมัครเข้าใช้"


  4. ป้อนชื่อโดเมนของเรา


  5. กรอกรายละเอียดให้ครบจากนั้นคลิกปุ่ม ดำเนินการต่อปี
    ข้อเสนอแนะ : ในช่อง "ที่อยู่อีเมล์" ควรกรอกอีเมล์สำรองที่ไม่ใช่ขององค์กร แต่ควรเป็นฟรีอีเมล์ เช่น hotmail หรือ gmail เป็นต้น


  6. กรอก "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ ดำเนินการตั้งค่าต่อไป"


  7. หลักจากนั้นจะปรากฏหน้าตาดังภาพด้านล่าง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Google Apps